July 25, 2020

Chia tay – Tranh: Thanh Châu     BIỆT LY ĐỢI CHỜ . 1. Đã thương hình như kiếp trước? Sao tin chi những lời đau? Quay lưng người ơi đừng vội! Từ ly rồi biết phương nào? . Biệt […]

Chân dung nhà văn Cung Tích Biền (Tranh: doduyngocportrait) (Giới thiệu: Đây là lọat bài bốn kỳ do Phạm Viêm Phương thực hiện và đăng tải trên trang Văn Việt. Chúng tôi xin phép được gom 4 kỳ phỏng vấn […]

“Feeling of emptiness”, Ben Goossens     “Viết, với tôi, là vừa giải cứu vừa tự hủy” (5) (Cung Tích Biền)   “Truyện Cung Tích Biền rất… không nên đọc,” một bạn văn của tôi nói thế. “Sao vậy?” tôi […]