August 2, 2020

Nguyễn Gia Kiểng https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/18283-xau-xe-nhau-vi-trump Ở một mức độ nào đó Trump đã tiết lộ chân dung thực sự của người Việt. Cũng tốt. Nhận ra những khuyết điểm của mình bao giờ cũng là một may mắn.   Hai năm […]