September 2, 2020

Ảnh (Soan Phi) “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh chầy thức đủ vừa năm” (Hát ru Nam bộ) * À ơi mẹ hỡi mùa thu Mùa thu năm đó biệt mù con đi Đem theo tàn mộng […]

Biển xưa dậy sóng trùng khơi Hải âu biệt dạng bên trời xa xăm Mù khơi lấp chỗ em nằm Là mộng hay thực – sóng trầm luân em Để từ một thuở cát mềm Dấu chân, biển xóa êm […]

Người về từ trăm năm – Tranh: Thanh Châu   (Viết vì nhớ Kiệt Tấn)  Chữ “mê” đứng một mình ên, như cô bé bên bờ Cửu Long giang (truyện của Lữ Kiều), cô thèm đi đôi guốc mới mua, […]

Nhà văn Đỗ Phương Khanh (1936-2020) Michael Bùi Gia đình tôi là gia đình di cư. Năm 1954, đồng 18 tuổi, Bố Mẹ tôi nắm tay nhau xuống tàu Há Mồm xuôi Nam chạy trốn chế độ CS. Vào đến […]