September 4, 2020

Ngày Mùa – Dân ca Thái do Phạm Duy sưu tập   Hát Đôi – Dân ca Ta Kua do Phạm Duy sưu tập           ©T.Vấn 2020

(Nguồn: báo Tiếng Dân) Nhã Duy Những năm thập niên 50 của thế kỷ trước, bịnh bại liệt  (polio) đã gây ra hàng ngàn cái chết cùng sự bại liệt kinh hoàng cho các gia đình có con nhỏ bị lây […]

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 5) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN   Kỳ 1   Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4   (tiếp theo kỳ 4) CHƯƠNG 4 – Đồng Ban Đầu năm 1977, ở […]

Tranh: Bùi Xuân Phái (Nguồn: Internet)     (Truyện ngắn)  (Tặng tình yêu 2 em Ngân – Sướng) Vâng! Thì hẳn là “cô” Sướng lấy vợ chứ làm sao có chuyện “cô” Sướng lấy chồng! Tuổi “cô” tuy chưa nhiều, […]