September 21, 2020

Dân biểu Tyler Diệp. Nguồn: CalMatter (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nhã Duy Trên số báo Cal Matters vào ngày 19/8/2019, dân biểu tiểu bang California Tyler Diệp thuộc đảng Cộng Hòa đã kể lại cùng ký giả Dan Morian rằng, […]

Một đời Me ru con – Khê Kinh Kha – Quỳnh Lan Một đời Me ru con – Khê Kinh Kha – Quỳnh Lan

  SAY CỐ NHÂN     Rót một ly gọi nhau cố nhân   Một ly xin lỗi hết ân cần   Con đường thẳng tắp xa nhau mãi   Mùa hạ cháy nồng hay xuân phai     Rót […]