November 9, 2021

Cẩm tú cầu – Tranh: Mai Tâm   ĐỢI Anh đứng trên cầu đợi em Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy Nước chảy bên lòng, anh đợi em Anh đứng trên cầu […]

Thanksgiving là ngày lễ mà người ta dùng để tạ ơn những sự tốt lành và ân sủng mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Nhưng cũng để tạ ơn ông bà, cha mẹ. Tạ ơn các ân nhân […]

    ngày tháng dài vô tận cho đời mình là vũ trụ vô biên cho tình mình dài bao nồng cháy   em đã rót vào anh những ngọt ngào tuổi mộng đã thở vào anh những khao khát […]