November 19, 2021

Ngô Thế Vinh Tôi thường nghĩ, nước Việt Nam dù dưới chủ nghĩa nào cũng chỉ tạm thời, cái Vĩnh Viễn là mảnh đất do tất cả Dân Tộc dựng nên, cái đó mới tồn tại lâu dài, Vĩnh Viễn! […]

  Hướng Dương – Tranh: Mai Tâm Đọc thơ khác với đọc văn. Mục đích của đọc văn là tìm thông điệp – xem tác giả muốn nói với mình điều gì. Cảm xúc đôi khi cũng có nhưng chỉ […]

  Ý thức của một vầng trăng lạnh là biến mịt mù qua biển khơi bàn chân phiêu phưởng trên mặt nước níu trùng dương, đâu.  tiếng của cười Là sóng của tóc đan lời ước bờ cát êm bờ cát […]