10/08/2010
70 Năm Tình Ca (62)- Vũ Thành An

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

vu-thanh-an