T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

December 2008

Miên Khúc Thu

Đồi Đà Lạt – Tranh: Trần Thanh Châu 2006   Từng khát vọng tan giữa trời giông bão Môi thâm khô đường nứt chẻ linh hồn Đêm mở cửa bóng tinh cầu lạ lẫm Tìm đâu mầu nắng lụa của quê hương Những lầm lỡ tận cuối đường nước mắt Vết thương nằm không thấy

Đọc Thêm »

T.Vấn: Tháng 12 Năm 2008

Ngày 23 tháng 12 năm 2008 Lại năm cùng tháng tận. Lại những hối hả thu xếp cho xong mọi việc của năm cũ, cất tất cả vào ngăn kéo (thời gian), nghe âm thanh quen thuộc của chiếc chìa khóa xoay trong ổ khóa (có cảm tưởng như tiếng búa nện đinh trên nắp

Đọc Thêm »

T.Vấn: Ý nghĩ vụn cuối năm

Rồi mai giữa chốn nhân sinh ấy Còn chút dư âm để ngậm ngùi (Về không cùng – Ngọc Phi) 1. Lại năm cùng tháng tận. Lại những hối hả thu xếp cho xong mọi việc của năm cũ, cất tất cả vào ngăn kéo (thời gian ), nghe âm thanh quen thuộc của chiếc

Đọc Thêm »

T.Vấn: Đời sống: Niềm vui và Nỗi buồn

1. Đời sống, đó là ân sủng lớn nhất. Từ đời sống, người ta được hưởng thêm những ân sủng khác. Thí dụ như hạnh phúc. Thí dụ như nghệ thuật. Tôi có một anh bạn làm thơ. Thơ anh đến từ đời sống, giản dị như đời sống. Đọc thơ anh, nhiều khi tôi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ