T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 23, 2009

T.Vấn: Một nỗi bình an . . .

Gởi hai người bạn Bùi văn Canh và Nguyễn văn Dần. T.Vấn 1. Tháng Mười Hai đã trở về. Và cũng sắp sửa ra đi. Trước nhà lại nhập nhòe những chùm đèn xanh đỏ. Lần này đã do đứa con gái lớn 17 tuổi phác họa và thực hiện. Ông già 60 tuổi là

Đọc Thêm »
Lưu Trữ