T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 8, 2012

TV&BH : Đại Hội Thi Ca Quốc tế Kỳ VIII

Tại thành phố Dallas, TX 14-15-16/09/2012 Năm nay Hội Thơ Tài Tử VNHN (V.I.P.S.) chọn thành phố Dallas, Tiểu bang Texas, nơi đặt trụ sở của hội, để tổ chức Đại Hội lần thứ tám. Dallas là một địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử Hoa Kỳ qua cái chết của Tổng Thống

Đọc Thêm »

Phila Tô: Con Nuôi Cha Không Bằng Bà …

  Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Con cháu đông cũng không bằng ông nuôi bà. Sau 3 lần bấm chuông “kính coong”, chờ một phút rồi tôi mới lấy chìa khóa mở cửa vào, không thấy chú Tâm ngồi xem TV như thừơng lệ ở cái phòng khách luộm thuộm, gõ cửa

Đọc Thêm »

Hồ Hoàng Hạ: Chiến Sĩ Tù Ca

Lời Giới thiệu: Chuyên Mục Tù Khúc nhận được bài viết dưới đây từ anh Hồ Hòang Hạ, một tác giả và người hát Tù Khúc. Bài viết được viết từ năm 2008 và phổ biến trên nguyệt san KBC Hải Ngọai nhằm kêu gọi anh em cựu tù hợp lực cùng làm “một cuộc

Đọc Thêm »
Lưu Trữ