T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 16, 2020

Phila Tô: Hỏng Rồi Tiếng Nước Tôi!!!.

                                                    Ảnh (Thuvienhoasen.org)                Lời Nói Đầu: Cơn đại ôn dịch VC trùng vào thời điểm các ứng cử viên so bì cao thấp, tạo nên cảnh “họa vô đơn chí, lòng buồn còn muốn nói năng chi”. Chẳng ai còn muốn viết muốn đọc gì nữa, trừ tin giả. Chính thời điểm này,

Đọc Thêm »

Cộng sản và những người “gọi là” bất đồng chính kiến có cùng tình yêu, đó là Donald Trump

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Đầu tiên xin nói cho rõ tôi dùng cụm từ “gọi là” để phân biệt với những người khác, cũng chống cộng sản nhưng không yêu ông Trump, vì những người này thấy ông Trump làm hại cho nền dân chủ mà họ đang đấu tranh cho Việt Nam.

Đọc Thêm »
Lưu Trữ