T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 16, 2021

Hervé Villard: Capri, c’est fini (MAI SAU THÔI ĐÃ HẾT)

  MAI SAU THÔI ĐÃ HẾT (Capri, c’est fini – Lời Việt:  Hoàng Xuân Sơn)   Thôi chia tay nhé em yêu! Thương yêu xưa ôi!  đã hết! Thôi chia tay nhé em yêu – Hẹn thề đầu mãi hằn sâu Thôi chia tay nhé em yêu – Mầu trời chiều tình buồn heo Sao

Đọc Thêm »
Lưu Trữ