T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hervé Villard: Capri, c’est fini (MAI SAU THÔI ĐÃ HẾT)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

MAI SAU THÔI ĐÃ HẾT

(Capri, c’est fini – Lời Việt:  Hoàng Xuân Sơn)

 

Thôi chia tay nhé em yêu! Thương yêu xưa ôi!  đã hết!

Thôi chia tay nhé em yêu – Hẹn thề đầu mãi hằn sâu

Thôi chia tay nhé em yêu – Mầu trời chiều tình buồn heo

Sao em yêu nỡ quay mau – Ôi! bao nhiêu là sầu đau

 

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng

Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng

Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

 

Thôi chia tay nhé em yêu! Nghe như trong cơn dông bão

Thôi chia tay nhé em yêu – Dù tình còn thương mầu áo

Thôi chia tay nhé em yêu – Một lần này, ngàn đời sau

Giọt lệ nhòa mắt đêm thâu – Xin cơn mưa về thật mau

 

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng

Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng

Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

 

Thôi chia tay nhé em yêu! Nơi ta yêu nhau đắm đuối

Thôi chia tay nhé em yêu – Lời tạ tình cho lần cuối

Thôi chia tay nhé em yêu – Cuộc tình đầy còn bao nhiêu?

Qua cơn mê những năm xưa – Ta đưa nhau vào mộng mơ

 

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng

Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng

Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Mai sau thôi đã hết, đã hết . . .

 

 

CAPRI C’EST FINI  

 (Hervé Villard)

 

Nous n’irons plus jamais, Où tu m’as dit je t’aime,

Nous n’irons plus jamais, Tu viens de décider

Nous n’irons plus jamais, Ce soir c’est plus la peine,

Nous n’irons plus jamais, Comme les autres années;

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,

Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,

Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Nous n’irons plus jamais, Où tu m’as dit je t’aime,

Nous n’irons plus jamais, Tu viens de décider

Parfois je voudrais bien, Te dire recommençons,

Mais je perds le courage, Sachant que tu diras non.

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,

Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,

Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Nous n’irons plus jamais, Mais je me souviendrais,

Le premier rendez-vous,Que tu m’avais donné,

Nous n’irons plus jamais, Comme les autres années,

Nous n’irons plus jamais, Plus jamais, plus jamais.

Capri, c’est fini, Et dire que c’était la ville de mon premier amour,

Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Capri, oh c’est fini,Et dire que c’était la ville de mon premier amour,

Capri, c’est fini, Je ne crois pas que j’y retournerai un jour

Capri, c’est fini, fini . . .