T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Một 10, 2022

Quảng Tánh Trần Cầm: thơ rơi, 07/11/lời ngắn

Vườn trắng – Tranh: Lê Thánh Thư     thơ rơi, 07/11   bốc một nắm đất một nắm tro vò trong tay vung xa theo gió   cát bụi trở mình câm lặng thời gian chùn bước đã quá xa tháng ngày hư hao cuộc trăm năm huyễn ảo   mây ngồn ngộn thở

Đọc Thêm »

Ngu Yên: Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới (Cuốn 2)

19 truyện. 15 quốc gia. 214 trang Đọc và tải xuống miễn phí: https://www.academia.edu/66142956/Tuy%E1%BB%83n   MỤC LỤC: Abdulrazak Gurnah. Nobel Prize 2021. Người Dẫn Đường. Escort. Truyện Tanzania. 11 Dipita Kwa. Danh Dự Một Phụ Nữ. Honor of a Woman. Truyện Cameron. 24 Samira Azzam. Bánh Dâng Hiến. Bread of Sacrifice. Truyện Palestine. 32 Chinua

Đọc Thêm »
Lưu Trữ