May 31, 2021

  Hội ngộ – Tranh: Thanh Châu   QUẸT   Chân thon quẹt áo cà sa   Là như lai thử quẹt ma chướng thầy   Hé dòm mắt tựa chỉ tay   Không nhìn như nuốt (hạnh nầy chơn […]

Ngu Yên Không có tiền mua. Nhẹ nhàng đi vào một tiệm sách. Dịu dàng nhìn chung quanh. Mỉm cười với ông chủ, cô tính tiền và những người canh sách, kẻo bị trộm. Tìm một cuốn sách vừa ý. […]