06/27/2016
Hoàng Xuân Sơn: Thơ Quỳnh 1

Hoa Quỳnh

Hoa Quỳnh – Tranh : Mai Tâm

 

thơ ngắn

tựa như mình

khóc

rỗi.

 

hoa

một buổi mai tịnh độ

vân yên hà đương say

mộng đời không ai giữ

thức dưới tạng hoa gầy

 

nằm ban ngày

              [ghi thêm nhớ Phạm Chi Lan]

 

nhắm mắt nằm một thôi

dựng dậy.  ngày quá ngọ

lơ mơ bước ra trời

đất chói lòa nắng đỏ

 

ơ kìa con chim quạ

kêu chi cái giọng khào

bạn đi rồi bữa nọ

một mình trên ngọn cao

một mình . . .

Hoàng Xuân Sơn

 

 

 

©T.Vấn 2016