12/05/2016
Hoàng Xuân Sơn:Chùm Thơ những vụn bánh ngày bệnh

 

_mg_64991

Ảnh -Lưu Na

 

bụi bờ

những mái đầu đen chen đầu trần

những mái thanh bần thất thân trọc phú

tôi thưa dần tóc

một ngày tóc không còn máu

da thịt buồn nỗi gân xanh

khi em đến

chỉ còn chiếc cột đu

ngoài bãi cháy

 

 

jeopardy

3 cánh cửa mở ra 1 cuộc thi

bánh sẽ không chia đều

tôi về đầu đích

nơi câu hỏi sau cùng

của ngày tận thế

 

 

biển động

đi xa

nàng bỏ đi thiệt xa

những con chim cánh cụt

mùa nước lớn

 

 

nhớ

sao có đàn thiếu nữ

cười vui

reo núm đồng tiền rộn rã

tôi nhớ một ngày xuân

treo bên ngoài cửa vắng

 

 

khi hát làm sao giết*

tay không chẳng có dao kéo gì

tôi giết người trong mộng

bằng lời thất thanh

của gió

 

 

nhầm lẫn

cửa mở

xin cứ vào

tôi đi ra ngoài 5 phút

lâu bằng nửa thế kỷ

đứng tôi một mình

trong buồng tắm nhà nàng

những vụn bánh ngày bệnh

 

 

đáy

cuối cùng

sau cùng

tột cùng

rồi cũng đến

tận

cùng

 

hoàng xuân sơn

hai mươi mốt tháng mười một 2016-11-21

*Giết Người Trong Mộng – ca khúc, Phạm Duy/Minh Đức Hoài Trinh

 

 

 

©T.Vấn 2016