05/04/2017
Hoàng Xuân Sơn: vài bài về chân, giả tướng

  

hoa sung

Tranh: Mai Tâm

nhân mùa Phật Đản 2017

 

k  h  ô  n  g   n  h  ư,   t  ì  n  h

 

ngồi thêm một buổi kề cà

hồn trơ nguyệt lộ mấy tà dương gian

về em phất áo quy hàng

màu đen ngạ quỷ hóa vàng ni sư

cửa thông thống một nghi từ

ngâm bài kệ đắng ôn nhu niết bàn

bỗng trừng con mắt thu sang

rơi rơi huyết hận xuống tràng đao binh

nhớ xưa: đụng trận vô hình

nơi tham tướng đoạn tuyệt. tình. không như

nhìn nhau khúc mắc oán thù

gió qua khe hiểm bão mù nhân sinh

tìm em. hệ lụy bất bình

chim đau oanh vũ rừng kình thú hoang

thôi nghê giữa cuộc bất toàn

bể dâu còn phút giải oan tịch, trừ (*)

 

(*) mượn ý Tô Thùy Yên

 

 

 

k  h  ô  n  g   t  í  n  h

 

bỗng nhiên giở chứng diên trì

từ chậm lụt.

tới

hồ nghi cuộc đời

thiệt mà.  mình có hai vai

khi không xớt mất

tượng đài             uy

xưa

bước đi lẩm chẩm như là

chú bé mơ mộng          leo

qua tuổi vàng

mây trên đầu cũng lang thang

phí một hôm                 rỗi

xô ngàn

tịnh

không

 

 

 

k  h  i  n  h   t  ố  n  g

 

huân tập.  tính khí

răn

đe

khơi dòng nước độ

lũy che hồng trần

ta cùng người ấy chân nhân

mà tâm giả lả vào

lân la.  tình

không.  thiệt có

ngời tánh linh

một chút đốm sáng

giả hình bay                 xa

có khi

ngày ấy thiệt là

 

 

 

k h ô n g.   l à  0

 

không có gì lưu truyền được mãi

không anh mà cũng 0 em

chúng ta vào đời phất phơ bụi

tay níu cán gió

phập phồng theo mang trời đất

chúng ta ăn ngủ sống nhờ

và viết

kể lể câu chuyện một chiều

một gam mầu chết

buồn như tranh

chúng ta vẫn tựa nương nhau

lau sậy ốm mòn

đừng tưởng tư duy cùng thời đã chín

cây sai quả chỉ là hệ lụy rong bèo

không có gì to tát

nơi thế ngồi thinh không

 

hề là những diễn viên           hề

tự mình ca ngợi

rồi vận động ngợi ca

khúc vãn thiều khải hoàn

của những xác sống

nhiều khi bơm đẩy nhau lên không trung

quên đời có kẻ thu tay

đâm lén vào lốp xe

đương tuột dốc

hãy lợi dụng những tấm thẻ xanh đỏ

ịn chữ số

vào cuộc phiêu lưu giàu nổi

 

một mồi lửa đốt cháy tan những câu thơ vô nghĩa

thiêu rụi câu chuyện kể tầm phào

bao lâu còn tàn tro

giữa lòng tay ấm

 

 

 

k  ế  t   c  u  ộ  c

 

bày xong một cuộc nắng nôi

chỗ vui chân đến chỗ ngồi thinh không

chỗ xanh giêng một cánh đồng

chỗ mù tháng chạp kín bưng ánh hồng

đù đì một đoạn gai chông

đá đeo chân nhọc hồn gồng bước mây

buồn mơ phai. cánh lan gầy

mà trong đóa mộng vẫn ngày châu loan

vòm sao hiện nghiệp chưa tròn

chuôi gươm hiệp sĩ xới mòn tâm cơ

tóc xuân nào đốm bạc chờ

vẫn huyền thức ngọc mầu tơ biếc chài

xong rồi một gánh hai vai

mấu xương huyết hãn cuối trời lâm ly

 

hoàng xuân sơn

nối kết, tháng tư năm 2017

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017