T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

May 4, 2017

Lê Mai Lĩnh: Thơ Tình thời Trăng Mật

Tranh: Trần Thanh Châu   VƯỜN ĐỊA ĐÀNG Vườn ĐỊA ĐÀNG em, anh không vào Sợ cỏ cây, hoa lá ngủ không yên Sợ con suối sẽ không còn róc rách Và sạt lở những núi đồi, thung lũng.   Vườn ĐỊA ĐÀNG em, anh không vào Sợ vấy bẩn Thánh tích, Thánh địa Khi

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: vài bài về chân, giả tướng

   Tranh: Mai Tâm nhân mùa Phật Đản 2017   k  h  ô  n  g   n  h  ư,   t  ì  n  h   ngồi thêm một buổi kề cà hồn trơ nguyệt lộ mấy tà dương gian về em phất áo quy hàng màu đen ngạ quỷ hóa vàng ni sư cửa thông thống một

Đọc Thêm »
Lưu Trữ