05/08/2017
Như Thương: MO CAU XA XỨ

mo cau

Mẹ ơi cơm gói mo cau

Một ngày xa xứ lòng đau nát nhầu

Muối vừng mằn mặn còn đâu

Mối dây lạt buộc hai đầu yêu thương

Để con thân gái thơm hương

Thuyền mo cau – khúc đoạn trường ra đi

Sóng cuồng nộ phút chia ly

Mo cau xa xứ còn chi ngọc ngà

Trôi theo biển cả…thật xa

Không bờ, không bến đâu là quê hương

Để hàng cau cạnh bờ mương

Soi mình rũ bóng vấn vương dây trầu

Từ đây thôi biệt ly sầu

Em đời lưu lạc tóc màu ánh trăng

Trầm hương một nốt trầm thăng

Phai hương bồ kết sao băng cuối trời

Xác thân em tận ngoài khơi

Còn mo cau dạt về nơi xứ người

Thương em – ta với đất trời

Tế em hồn thác ngậm cười chốn nao…

 Như Thương