09/14/2017
Hoàng Xuân Sơn: đồng xạ. tếch.sáu tám. buổi chiều. cao vị khanh. và hồ đình nghiêm. mầu sắc nỗi buồn

Pho Thi

Phố Thị – Tranh: Mai Tâm

 

sáu tám.  buổi chiều.  cao vị khanh.  và hồ đình nghiêm

 ngời thanh biến tấu vang thu

đường quen chậm lụt hát cù nhau lên

đeo hương qua một bãi rền

huyền thai của lá vị mềm tân toan

cầm dương ruỗng mục huy hoàng

sợi gân xanh máu điệu buồn chung thân

hồng hoang rộ chín ân cần

nghe trong phủ dụ điều lân tưởng còn

mưa mù.  hệ trắng đầu non

miền vui hội tụ cỏn con xin về

hoàng xuân sơn

  1. sept. 2017

 

mầu sắc nỗi buồn

 chiều dang tay xa vòng đời u ám

con tầu ngấm ngầm mang sức kiệt thai hoài

mắt thuỷ khô sợi lìa cuống biển

nắng không nhà hỏa táng trần ai

 

mùa đông mang ký ức mù xuống phố

vào ngõ thông phong lạnh cắn sâu

nơi quán rượu trễ tràng vây bóng tối

giọt thâm vàng óng nỗi buồn rầu

 

gọi đàn lên tình cầm liêu vắng

nốt hóa xanh đồng khúc chiều tà

như cỏ.  như mai sau vĩnh hằng đất cát

bồi hồi ngâm bạch tuyết cư

 

kinh nhạc đầy quanh đêm khấn hát

[đã bay trong chiều lời em khấn nguyện]*

nhớ một lời tưởng đến một người

ngụm nước trong môi tình bỏng rát

đồng thiếp yên bình huyền mộng ru bay

hoàng xuân sơn

tháng giêng 1995

 *lời nhạc, hoàng xuân giang (mất 29/9/1994)

 

đồng xạ. tếch

khải triều

vùi lượng âm. mưa

gió tha lũ lụt

trắng mùa an cư

nước ở đâu. hãm. đứng tù

tôi và em giữa thặng dư tình ngời

mịch hồng lố rạng khơi vơi

luồn tay nắm vội mống trời xanh xưa

đồng cỏ nâu lẩy bẩy. vừa

đất run nhú thở

bùn mưa rập rờn

thôi còn mỵ đắm phúc ơn

hoàng xuân sơn

sept. 2017

 

 

 

©T.Vấn 2017