11/04/2017
Hoàng Xuân Sơn: đầu cuối thu & nguyệt cầm

_MG_6546

Lá Thu – Ảnh: Lưu Na

 

đầu cuối thu

gối kê cao đầu sơn thu

thiệt đương nằm giữa sa mù phiêu phiêu

mộng hương giang chẳng thấy kiều

thấy con đò lạc vào thiu thỉu buồn

thu chờ ở cuối sơn thôn

hoàng xuân sơn

12.10.17

 

nguyệt cầm

bây giờ rượu khản môi se

đêm sâu gục mặt xuống hè dư âm

nghe trăng còn chút sanh cầm

vào phách đuổi nhịp bóng chầm hoang tê

lạnh miênmiên             suốt cổng về

hoàng ngâu bụi nhỏ hương kề mấn thu

người bận áo xanh tù mù

phiên âm một khoảng đời tư rộn ràng

nghe trời còn phím ngân vang

cầm tay uỷ nhiệm cung đàn thiếp mê

liệu trăng có biết sương nhòe

trên vai cổ lục hồng nghê chối từ

hoàng xuân sơn

6 oct.17

 

 

 

 

©T.Vấn 2017