10/08/2010
70 Năm Tình Ca (64)- Ngô Thụy Miên 2

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

ngo thuy mien 2