04/05/2018
Mai Tâm: Thử Thách

Thử Thách

Thử Thách – Tranh: Mai Tâm

(Tự Thán)

Chim di lặng lẽ phía trời Đông

Gợi nhớ buồn thương phận má hồng

Gió nhẹ vờn mây thêm quyến luyến

Sóng đùa dãi cát mộng nhớ mong

Thời gian phủ cuốn câu tương ngộ

Tạo Hoá vần xoay khúc đục trong

Biển vẫn trào dâng tên réo gọi

Ơi hời ..vạn dặm ..thấu tình không?

 

Mai Tâm

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018