12/14/2018
Hoàng Xuân Sơn: cơ chế

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu

 

                             mỗi cá nhân sẽ tìm thấy

                             trương mục của mình

chủ động

hãy đầu độc trí thức

giết bằng hết trí tuệ

rồi gom hết quạt cờ

ngồi vân vê cùng hán(g)

 

bốp  ch(t)át

ghê gớm thật

chúng tát đứng tát ngồi

tát người tát ngợm

tát cạn tát nông

tát sông tát biển

tát sạch ao hồ mương lạch

sưng mẹ nó má rồi

bỏ tía bỏ bu

 

lây lan

chính lúc này đây

tờ giấy trắng nhiễm rất nhiều bệnh

bệnh bôi mực tèm lem

bệnh ngoa ngôn khoa trương thời đại

bệnh chồn lùi nâng bi

bệnh lặng im của bọn đồng lõa

có ai xin xỏ

bệnh khoanh tay hàng lớp tường thành vô cảm

bệnh quỵ luỵ đóm ăn tàn

xin đừng lên án bệnh diếm đồ của lũ ăn cắp

bọn chúng cũng vô tư như lũ thập thò

chém chú đâm cha

vô tư như bệnh kiến nghị đêm ngày tơ tưởng nói chuyện với            kiến

hãy cứ rùng rùng ngoại cảm

đồng hành với bệnh lạ

tiếp dẫn đường lối kẻ quen

 

múa lân

và một lũ mạt hạng

(lắc cắc cắc)

bớ bớ như ta đây vzô sản(g)

(lùng tùng tùng)

tộng.  nhai.  nuốt

nhồm nhoàm

(lặc cặc cặc)

hết râu ria bầu bạn

(tùng cắc tùng cắc cờ lùng tùng cắc . . .)

 

hoàng xuân sơn

hai mươi bảy tháng mười một năm mười tám

 

 

 

 

©T.Vấn 2018