06/21/2019
Nguyễn Hàn Chung: Chơi tứ sắc ở hội cao niên

Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu

 

 

Chơi tứ sắc
ở hội cao niên

 

Tôi ngồi đợi nát cả chiều
thèm nghe một tiếng bơi chèo quẫy sông
thèm ngơ ngẩn ngắm cánh đồng
có con chó đớm chạy không kịp nhìn

Buồn tôi vào mạng nhắn tin
em than khó ở phải kiêng thơ từ
lẽ nào thi sĩ phần thư
tôi ngồi đợi đến chín nhừ ngôn âm

Tôi làm cóc đợi trời gầm
mấy mươi năm đã nín câm quá nhiều
còn nhiêu chơi cạn bấy nhiêu
không chơi cũng sụm không yêu cũng tàn

Ai ngồi đợi rác ăn gian
ai ngồi xên đợi tướng vàng kệ ai
đời tôi như thể bộ bài
xóc lên xọa hết tương lai dưới bàn

Chắc chi đủ khạp, khui, khàn
mai kia còn được tới hoang dưới mồ

 

 

Chổng và khép

 

Chổng mông nằm thức quạnh hiu
Khép mông giũ sổ cuối chiều phôi pha

Chổng mông vùi kiếp đàn bà
Khép mông đau gã tài hoa chết bằm

Chổng mông nguội lửa ăn nằm
Khép mông biết có trăm năm lở bồi!

Chổng mông giũ sổ đi rồi
Khép mông biết có luân hồi không em?

Chổng mông nấp mộng sau rèm
Khép mông đêm lại từng đêm lỡ làng

Chổng mông nếm cặn nguyệt tàn
Khép mông biết có muôn vàn xưa sau?

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

©T.Vấn 2019