08/02/2019
Nguyễn Hàn Chung: Đối trọng/Lục bát vũ trường

Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm

 

 

Đối trọng

Khi tỉnh em rất chiêm bao
Khi mê tôi với tôi đào bới tôi

Khi tôi đứng tiếng chịu lời
Khi em nằm có núi đồi chứng minh

Khi đói khát rất ái tình
Khi no đủ mới u minh lộn sòng

Khi em tưởng thẳng là cong
Khi tôi tưởng ruột rà trong ruột rà

Khi vui quấn quít đàn bà
Khi buồn tằng tịu yêu ma đỡ buồn

Khi ngang ngược khi buông tuồng
Khi luồn cúi khi điên cuồng máu me

Khi tỉnh táo nói lời mê
Khi mê muội nói lời thề rất thiêng

 

 

Lục bát vũ trường

Quá lâu mình mới gặp em
mừng vui người cũ chừ thêm đẫy đà
vòng hai vẫn sút vòng ba
cần chi thon thả vẫn là cố nhân

Gặp nhau dễ được mấy lần
sao ôm lơi lỏng tủi thân phố phường
thời gian ghen ghét mùi hương
mấy ai tránh trớ nghê thường bể dâu!

Em nghiêng vòng một nhiệm màu
ghé tai thù thỉ mấy câu thuở nào
vẫn chun cánh mũi hơi cao
vẫn nghe tiếng dạ thanh tao dịu dàng

Quá lâu mình mới gặp nàng
tình nương cũ với tình lang. Chát xùm!

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019