12/06/2019
Hoàng Xuân Sơn: CON TINH YÊU THƯƠNG VÔ TÌNH CHỢT GỌI *

Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu

 

 

Họa bì  cơn say ngủ

nét mày vẽ

cơ lên xanh xao

nâu da từ áo thẹn

nhu nhú cái rét quên chào

chui.

vàng

mông lung

ươm đường  mật

riêng tư cánh dù

bươn                  ba vạn

đào kiếp

 

Chăm trời ủ dột

hóc mù sương lan

chia

tẻ  âm thần mộ đóa

run tóc vườn nhà

phủ phục bên lề trăng quỵ

 

Thức hồn đêm nay tinh về

cơ máy động

vuốt ve yêu thương hạn kỳ

chập chờn nét lưỡi

quấn. trút linh thần

ô cửa sói

dạ đằm lan hương

mê muội ôi kiều tình

khẩy cười biên đình thốn thẻo

trắng trán

đồng rập hoang liêu

 

Áo văn

đi giữa trùng tu

huy hoắc trời niêm lão

ú ớ thanh đường

ngọn dầu âm túy

lắt lay

 

 

Hoàng Xuân Sơn

11/11/19

 

*Trịnh Công Sơn, Một Cõi Đi Về

https://youtu.be/OnUYt6dhZRg