10/06/2020
Bùi Tuấn Kiệt: VIẾT CHO NGUYỄN MINH PHÚC

 

Quán Cà Phê – Tranh: Thanh Châu

 

(Để tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Minh Phúc – 1957-2020)

 

Sáu tư năm vẹn một đời

Trăm năm chén rượu rã rời lòng tao

Thương câu thơ nhỡ điệu chào

Nụ cười rộng mở nghìn sau vẫn còn

Năm mươi năm giấc son vàng

Còn đây tao với Sơn, Cang cõi này

Đâu chiều thị xã mưa bay

Đường Quang Trung gót hao gầy lang thang

Phan Bội Châu thơm nắng vàng

Nữ Trung Học các em tan trường về

Còn đâu những giấc tàn khuya

Sáu thằng một tách Cà phê, thuốc tàn

Chuyện vui trộn lẫn chuyện buồn

Năm mươi năm cuộc vô thường bụi bay

Giờ tao ngồi lại tàn phai

Nhớ mầy giọt lệ trên tay bao giờ!

 

Bùi Tuấn Kiệt

 

5/10/2020.