T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: HOANG SƠ CHIỀU

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Chiều – Tranh: Mai Tâm

Em về với chút hoang sơ

Thả vào tôi chút ngẩn ngơ cuối chiều.

 .

Tôi cười giỡn gió lêu bêu

Quờ tay nhẹ nhẹ khẽ khều nắng non

Em cười, nhí nhảnh gót son

Thẹn thùng tôi, rõ mắt tròn ngác ngơ…

 .

Từ chiều đấy cứ vẩn vơ

Hoang sơ thả chút ngẩn ngơ với chiều.

*.

Hà Nội, chiều 08 tháng 12-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

©T.Vấn 2022