T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Xuân Xuyến: NỠ NÀO THẾ EM/PHƯỢNG ƠI…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngõ vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

 

NỠ NÀO THẾ EM

 

Nỡ nào gọi anh bằng chú

Để anh nói chuyện không vào

Nhìn nhau có chiều gượng gạo

Chuyện trò cứ nhạt làm sao

.

Nỡ nào gọi anh bằng chú

Để anh nhanh bạc mái đầu

Hơn chừng đôi ba chục tuổi

Có nhiều xa cách lắm đâu

.

Nỡ nào gọi anh bằng chú

Em nghe có thấy nặng nề

Đâu phải vì anh thích trẻ

Chỉ là xưng chú không quen

.

Nỡ nào gọi anh bằng chú

Quen rồi khó đổi lắm em

Anh vầy nhưng còn xuân lắm

Nỡ nào cứ chú thế em.

 

PHƯỢNG ƠI…

với Nguyễn Minh Phượng –

.

“Đợi ngâu” chả thấy “ngâu về”

“Bùa yêu” “cháy” dạt cả “chiều” mưa bay

Thẫn thờ nâng chén “rượu say”

Thắt “tim đau” nỗi “chia tay” “dại” “khờ”.

.

“Ừ thì” “biết” tại ngù ngờ

“Dại yêu” nên mới “hoang mơ” “đường dài”…

———–

“…”: tên bài thơ của Đặng Xuân Xuyến

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021