T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 13, 2021

Từ chuyện giết chó nghĩ về thương hiệu quốc gia

Lê Học Lãnh Vân Chúng ta biết người phương Tây quý chó. Dưới mắt họ mười ba con chó bị giết là dã man. Quá dã man! Tôi hiểu cảm xúc đó. Người ra lệnh giết chó, trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam, có những nền tảng suy nghĩ và lập luận khác người

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Phí gia trang

Bóng ngả chiều xưa – Tranh: Thanh Châu   Năm 54 vào Nam, trong “thế vì khai sinh” ghi tôi sinh ở Thượng Tầm, Thái Bình. Vậy thôi, chấm hết. Phải đợi 60 năm sau, nhận được cái thư rách giời rơi xuống… Kính gửi anh Hùng: Đây là ảnh em chụp với cụ Rung

Đọc Thêm »

Đặng Xuân Xuyến: NỠ NÀO THẾ EM/PHƯỢNG ƠI…

Ngõ vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm     NỠ NÀO THẾ EM   Nỡ nào gọi anh bằng chú Để anh nói chuyện không vào Nhìn nhau có chiều gượng gạo Chuyện trò cứ nhạt làm sao . Nỡ nào gọi anh bằng chú Để anh nhanh bạc mái đầu Hơn chừng đôi ba

Đọc Thêm »
Lưu Trữ