T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: ĐỎ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đỏ – Tranh: Thanh Châu

Tôi có bài rượu đỏ
Mà không dám rót mời
Bởi những câu thông tục
Bởi những lời tục dung

Cuộc đời luôn luôn có
Những khuôn phép bên lề
Rượu đỏ tôi cứ uống
Tôi vẫn cứ chưởi thề

Tôi mắng bọn nhà đỏ
Làm bẩn mắt màu đỏ
Mầu đỏ của hung tàn
Chỉ toàn máu và máu

Tôi vẫn mê rượu đỏ
Như những đoá hồng nhung
Vùi cơn say tận mạng
Trong những cuộc vô cùng

Với rưng rức bằng hữu
Trong vòng tay bao la
Tình đời. Và rượu đỏ.
Kệ tía bọn nhà đỏ

Hoàng Xuân Sơn
25.fev.2020

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020