T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na & Ngọc Tự: Như lời tạ lỗi/Thơ Xuân

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ảnh (Lưu Na)

 

Như lời tạ lỗi.

 

xuân vẫn mầu xanh xưa

đời đã bạc theo tóc

bao lần quên thăm chúc

những tháng năm vội vàng.

 

mệt mỏi quá nơi này

biết ở đâu nguồn cội

có điều gì vây quanh

ẩn kín lời thú tội.

 

ăn năn cũng muộn thừa

thoáng chốc vèo vậy thôi

vẫy chào bao xuân cũ

ừ nhỉ một mình tôi.

 

sớm mai này thức dậy

chút rộn rang nhỏ nhoi

nhìn nụ hoa đang ngủ

hình như xuân qua rồi

ngày đầu năm quê xa

(12.2.2021)

ngọctự

 

Thơ Xuân

 

Trời ơi nắng

Trời ơi gió

Lao xao lá vẫy lá rơi dòn

Lưng tưng đuổi nhau tràn sân vắng

Ai thở hương phai

Lồng áo mỏng

Cào gợn mảnh lòng khô

In nền mây biếc hồn rạo rực

Chờ phút giao hòa.

Rồi khi đã qua trời đất mới

Nhớ hoài một con chữ

Tiếc thầm những bước chân

Ai níu dùm ta ngày tháng cũ

Xuân đã Xuân rồi Xuân lại Xuân*

Lưu Na

*Nguyễn Bính

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021