T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: không chờ đợi nữa/ám toán/gay yêu/sài gòn mông quạnh/ngồi bệt/vẽ phai

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gió – Tranh: Mai Tâm

không chờ
đợi nữa


chờ nhau
mà tới trăm năm
.
thì xương rã mục
còn hăm hở gì
.
nghe ta nói
một lời đi
.
sao không náo động
biên thùy
nát tan

ám toán

câu thơ em
ám toán
anh
.
nửa đêm thức dậy
thấy mình
không nên
.
đắp mền
khi huyết áp lên
.
không may
táng mạng
tuổi tên một thời

gay yêu

yêu anh
không nói sớm
.
bây giờ
anh lấy chồng
.
đành hẹn em
kiếp khác
.
anh thiệt tình
đàn ôngsài gòn
mông quạnh

mưa sài gòn dễ hóa thương
ngọt sâu lấp lánh mùi hương mặn nồng
từ nay qua xóm không chồng
tôi thề chỉ dám nhìn mông quạnh trời

ngồi bệt

ngồi đâu em cũng không vui
chi bằng ngồi bệt trên đùi của anh
trước tiên mừng chúa giáng sinh
sau tiên có một gã tình nhân ru

vẽ phai

mây vẽ mù
sương
mây tạnh mưa
.
sương vẽ mù
mây
sương mệt nhoài
.
mây bay về núi
sương rơi biển
.
mây vẽ chiều tan
sương vẽ phai

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)

©T.Vấn 2022