T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: CHONG ĐÈN ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH/VÔ THƯỜNG HỮU THƯỜNG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Soi – Tranh: Mai Tâm

 

CHONG ĐÈN
ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH

.
Đêm quánh đặc tiếng thời gian tích tắc
Chong đèn khuya đọc lại truyện tử sinh
Còn chi ai quí ai hèn?
Còn chi mà nói ai hiền ai ngu
Một phen thay đổi sơn hà
Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?
” *
.
Chong đèn đọc truyện Nguyễn Du
Câu thơ trêu khổ thiên thu lệ người!
Lệ xưa tháng bảy sụt sùi
Người nay mùa đến có vui được nào?
.
Hỡi nhân thế! Biết làm sao?
Để quên được thuở ba đào nhiễu nhương
Để quên oan nghiệt đoạn trường
Sinh ly tử biệt… tai ương cõi đời!
.
Tiền nhân thảm thiết khóc người
Ta nay đêm muộn mượn lời thơ xưa
Chiêu hồn tháng bảy mưa đưa
Gởi theo tiếng gió lạnh thừa đêm nay!
.
Khêu đèn cho nỗi sầu dài
Đọc trang thơ cổ khóc ai mùa về!
“Chúng sinh thập loại” buồn thê!
Đêm trôi tích tắc tái tê tiếng lòng!
.
Lưng tròng số kiếp trầm luân
Khép trang thơ cổ… Nến hồng lụn tim!
Khóc đời cũng khóc nỗi riêng
Sắc Không gõ tụng lời kinh vô thường!
………….
[*] Lời thơ “Văn tế thập loại chúng sinh” – Nguyễn Du

 

 

VÔ THƯỜNG HỮU THƯỜNG
.
chợ đời gom nhặt sân si
quảy lên chùa đổi từ bi vô thường
đường về gặp phiến môi hường
vội vàng bỏ bị vô thường còn chi?
.
chợ đời gom nhặt sân si
quảy lên chùa đổi từ bi nắng vàng
ra về rơi rắc dọc đàng
tóc mây thoáng hiện ẩn tàng mộng tôi!
.
chợ đời nhân thế đãi bôi
lên chùa vấn Phật người cười thế a?
bình thường cuộc thế đó mà!
thuận duyên thì gặp tránh xa làm gì?
.
nhẹ nhàng trở bước chân đi
lời chuông ngân vọng từ bi nắng vàng
đường về chim hót rộn ràng
giai nhân thoáng hiện tôi bàng hoàng tôi!
.
hữu thường đời đó chắc rồi
cám ơn nhan sắc tuyệt vời thế gian
chữ tình rất đỗi huy hoàng
ôm em hạnh phúc thiên đàng đâu xa!
.
Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021