T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: CHUYỆN DÒNG SÔNG QUÊ TÔI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

countryside

Dòng sông xưa – Tranh: Mai Tâm

 

Quê hương khuất nẻo chiều nghiêng bóng

Gợi khách sầu lây khói sóng đời  

(Hồ Chí Bửu)*

 

CHUYỆN THỨ NHẤT

Quê mình có gì lạ không em?

Mai anh về giữa bến sông xưa

Anh về giữa một dòng yên lắng

Giữa hai bờ cồn bãi Đóm sao! **

 

Anh tìm lại dòng đời xa vắng

Đêm êm đềm thuyền thả mái xuôi dòng …

 

Hò ơ

Đâu đây cá đớp bông bần

Nhặt thưa câu hò đối

Bạn đành xa tôi!

Bạn ơi hãy nhớ quay về

Trời trong trăng tỏ …

Lời thề chớ quên! (ơ ơ)

 

 

CHUYỆN THỨ HAI

 

Ta sẽ về thăm lại dòng sông

Của thời mơ mộng cũ !

Em đứng đó môi cười hết nụ

 

Mây sẽ rồi … gió cuốn bay đi!

Em của tôi cùng dáng nhỏ xuân thì

Dòng của đời trôi …  trôi … trôi mãi!

 

Ta có nên về thăm lại dòng sông

Của thời hồn nhiên cũ?

 

Mây đã bay … có bao giờ trở lại?

Nước xuôi dòng … có quay lại bến xưa?

 

2.

Ta sẽ không về thăm lại dòng sông

Của thời tan tác cũ!

 

Em đứng đó …  bóng rầu dáng mỏng

Thuyền ra khơi … chắc mãi không về!

Người ra đi … rồi chắc mãi không về!

 

Ta sẽ không về thăm lại dòng sông

Của thời hung bạo cũ !

 

Xác em nhỏ trôi theo dòng bão lũ

Được tin người … tim nhé … cố yên!

Và đêm dài … đêm nhé … hãy ngoan!

Ai rồi cũng sẽ đến miền miên viễn!

 

3.

Ta sẽ không về thăm lại dòng sông

Của thời quá vãng !

Quên đi nhé … quên đi … quên đi nhé!

Đã xa rồi … quên  nhé … xa lắm xa!

 

PHÙ VÂN

Phù vân… thì đã phù vân!

Làm sao giữ được … một vầng mây trôi?

Thì thôi … người hỡi thì thôi

Cõi riêng đời đó… chia đôi … phải đành!

Nguyên Lạc   

 06/2017

——————————————————————————————————————

Ghi chú:

*  Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu..

(Hoàng Hạc lâu – Thôi Hiệu)

**  “Nhái” thơ của Nguyên Sa,

Paris có gì lạ không em?

Mai anh về giữa bến sông Seine

Anh về giữa một dòng sông trắng

Là áo sương mù hay áo em?

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017