T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: ĐÊM ĐỢI MONG & DÕI TÌM TRÊN SÔNG NGÃ BẢY

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

vạc bay

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm

 

ĐÊM ĐỢI MONG

 

Đêm thâu

còn bóng trăng gầy

Bên nhau đã tưởng

tình nầy mãi thôi!

Ai chia đây chút mây trời?

Để tôi kéo đắp tình tôi ai cùng

 

Ai rồi đã bỏ tình chung!

Sao tôi không bỏ

nỗi phiền muộn riêng?!

Rượu say

có hết ưu phiền?

 

Chỉ cay đôi mắt!

Tiếng buồn thời gian

Chong khuya

tích tắc

canh tàn

 

Sớm mai lại thấy

rõ ràng nỗi mong!

 

DÕI TÌM TRÊN SÔNG NGÃ BẢY

 

Dòng sông. chia nhánh làm bảy ngã

Biết ngã nào. tôi dõi em đây?

 

Xuôi dòng con nước. ngày xưa ấy

Bỏ lại mình tôi. khóc ròng đầy

Bỏ lại mình tôi. bên bãi vắng

Cây bần buồn. rụng trái nào hay!

 

Bìm bịp kêu. giọng khàn đôi tiếng

Nước lớn đầy. bảy ngã mù mây!

 

Nguyên Lạc 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018