T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: VÒNG EO GIAI NHÂN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vong eo giai nhan

Ừ thôi em ngủ với đêm

Con trăng cũng khuyết, cũng mềm lòng son

Nét cong vòng nguyệt có mòn

Hay trăm năm vẫn lên non với tình

Từ đêm lục bát đứng nhìn

Cõi rừng đổ lá rụng nghìn tiếng ngân

Khẽ thôi kẻo vướng bụi trần

Trên em da thịt tần ngần… lá rơi

Hồn ta rượu cạn rối bời

Ngực em vừa chớm nhú chồi hồng hoang

Ta như quỵ bước hoang đàng

Giang hồ đã lỡ trễ tràng gặp em

Đêm nghe thơ lạc ngoài thềm

Buộc chi tà áo đã mềm lả lơi

Thế gian khép lại đất trời

Vòng eo em tựa một đời giai nhân

Như Thương

©T.Vấn 2017