T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Chuyên Mục “Dòng Nhạc Kỷ Niệm” – Giới thiệu các Tuyển Tập Nhạc

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chuyên mục “Dòng Nhạc Kỷ Niệm” đã gởi đến quý độc giả gần 300 bản nhạc xuất bản trước biến cố tháng 4/1975 tại miền Nam Việt Nam dưới hình thức tờ nhạc rời, khổ đôi (27cmx21cm), một hình thức xuất bản  nhạc rất phổ thông bắt đầu từ thập niên 1930s cho đến 1975. Theo nhạc sĩ Lê Thương trong Lời Bạt viết cho tuyển tập nhạc Tiền Chiến xuất bản năm 1970 tại Sài Gòn thì “Từ đầu 1939, một số bài nhạc của vài nhóm đã thấy treo bán tại các hiệu sách.”

Rồi từ sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm tháng 11/1963, giới yêu nhạc miền Nam đón nhận một hình thức xuất bản nhạc khác, đó là những tập nhạc (gồm nhiều bài) in chung như một quyển sách, nhưng khổ lớn hơn cho phù hợp với việc kẻ nhạc (khỏang trên dưới 20cmx20cm). Những tập nhạc này, có khi là tuyển tập của nhiều tác giả viết về nhiều đề tài khác nhau, có khi là tuyển tập của nhiều tác giả viết về cùng một đề tài (chiến tranh, tình yêu, thân phận v..v…). Phổ biến nhất là những tuyển tập các bài nhạc của cùng một tác giả thời danh (Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An v..v…). Tất nhiên, số lượng các tập nhạc xuất bản dưới hình thức này không đáng kể so với hình thức xuất bản tờ nhạc của từng bài đơn lẻ như đã được giới thiệu trong chuyên mục.

Chúng tôi hiện có trong tay khỏang hơn 10 tập nhạc như nói trên: tuyển tập nhiều tác giả, tuyển tập của một tác giả ( Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Từ Công Phụng. . .) với mỗi tập là  một đề tài thời thượng (Chiến tranh, tình yêu, thân phận v..v…). Tuy không nhiều, nhưng nói chung, những tuyển tập này phản ánh chính xác sinh họat ca nhạc của miền Nam trước 1975. Trong mục đích gìn vàng giữ ngọc, trân trọng kỷ niệm của một thời, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu nội dung từng tuyển tập, cũng với hình thức một bản scan bài nhạc, kèm theo phần âm thanh MP3. Và nếu có thể, một vài giai thọai về cả tập nhạc, hay từng bài nhạc trong tập.

Cũng như với gần 300 bài nhạc đã giới thiệu của chuyên mục “Dòng Nhạc Kỷ Niệm”, chúng tôi mong nhận được sự góp ý, bổ sung cho các sai sót (nếu có) của nhóm thực hiện, đến từ quý độc giả.

Quỹ thời gian của anh em chúng tôi, cũng như của giới mộ điệu và hiểu biết về âm nhạc miền Nam, chẳng còn lại bao nhiêu. Hy vọng chúng ta sẽ có đủ thời gian để cùng nhau góp sức thu về và lưu giữ di sản âm nhạc của miền Nam cho các thế hệ mai sau.

Nhóm Thực Hiện

Chuyên Mục Dòng Nhạc Kỷ Niệm