T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

giới thiệu

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 12

MỤC LỤC Số 12 1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới. 04 2- Sharif Almusa:  Thi Sĩ Thế Giới. 18 3- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn. – Anne Bernays. 25 – Saul Bellow. 31 – Elizabeth Gilbert. 39 4- Truyện Ngắn Thế Giới.      Chimamanda Ngozi Adichie 5- Armando Valladares.

Đọc Thêm »

Kỷ niệm Một Năm Tạp chí Đọc và Viết (từ số 01 đến số 10)

Tạp chí duy nhất về dịch thuật văn học nghệ thuật thế giới. https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt-Magazines Chủ trương mang đến các bạn đọc kiến thức và thông tin về văn học nghệ thuật thế giới. Hầu hết bài vở được chuyển dịch trực tiếp từ các bài gốc trên các báo, tạp chí và sách văn học nghệ thuật

Đọc Thêm »

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 10

Ngu Yên: Tạp Chí Đọc Và Viết Số 10 tháng 6 năm 2022 Số Kỷ Niệm Một Năm Hiện Diện Tạp chí duy nhất về dịch thuật văn học nghệ thuật thế giới Đang phát hành Đọc và tải xuống miễn phí: https://www.academia.edu/79570947/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc MỤC LỤC Số 10 1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới.

Đọc Thêm »

Đặng Xuân Xuyến: CHUYỆN VỀ THẦY XEM TƯỚNG BÙI CAO THẾ

Ảnh (Soan Phi) Anh, nhà thơ, nhà tướng thuật, nhà phong thủy học… Ái Nhân BÙI CAO THẾ là đồng hương xã với tôi. Cha anh là người thôn Gia Cốc (làng Cốc), mẹ anh là người thôn Đỗ Thượng (làng Đọ), chị cùng mẹ khác cha với anh là người thôn Đỗ Hạ (làng

Đọc Thêm »

Tản mạn chung quanh cuốn Gia đình của Phan Thúy Hà

Trần Văn Chánh Tôi chọn lối “tản mạn” luận bàn về cuốn Gia đình của Phan Thúy Hà là để cho phép mình được tự do nghĩ đâu nói đấy không cần phải có tính hệ thống mạch lạc khoa học. Khi mới lướt qua cái bìa sách, do không được thông tin gì trước,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ