T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Buồn Ơi Thơ Của Tôi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Nguồn: www.artstation.com

Thu mới, vài hôm, đã đổi giờ! (*)

Mùa Đông, Trời ạ…chẳng ai mơ…

Nước thì Độc Lập chưa No Ấm

Dân chửa kịp mừng phải Tự Lo!

.

Kìa bà vé số đi cà nhắc,

Chiếc áo cũ sờn thấy muốn thương!

Thằng bé đánh giày không nón đội,

Nó đi như nó xé mù sương!

.

Tôi biết quê nhà không đổi thay:

Vẫn bà vé số, em đánh giày…

Nhưng tôi…ở Mỹ sao buồn quá,

Trời lạnh không hề riêng ở đây!

.

Tôi mở bài thơ tràn nước mắt:

Thương nhà nhớ nước, cả thương tôi!

Vũ Hoàng Chương nói “mình sinh lạc”

Thì biết trần gian cũng Cõi Đời!

.

Tôi muốn kéo dài năm, bảy đoạn

Để nhìn giọt lệ tới bàn chân…

Mà thơ dù có dài hay ngắn

Hơi thở thôi mà!  Có phải không?

.

Bạn nhé coi đây:  Thơ đứt thở,

Mùa Đông này lạnh tóc em suôn.

Tôi không thể chải mây vần vũ,

Chỉ gửi về em một chữ Buồn!

Trần Vấn Lệ

(*) Chúa Nhật 6 tháng 11 năm 2022, nước Mỹ đổi sang giờ mùa Đông.

©T.Vấn 2022