June 20, 2017

(từ trái: Phạm Ngọc Lư-Trần Hoài Thư-NgLu-Phạm Văn Nhàn ảnh chụp năm 1969)  “Trong cuộc chiến tàn khốc này, đứa nào sống sót là kẻ chiến thắng” (Phạm Ngọc Lư) Trong nửa thập niên 60, 70 (TK XX), bên cạnh […]

Em – vợ lính và cũng là mẹ lính Mùi áo chồng và cả mùi áo con Mùi chinh chiến, mùi duyên tình Trời định Để một đời: Em hai chữ sắt son Khi anh sống, áo treillis bùn đất […]