March 30, 2018

   Rừng gãy khúc, ôi đau lòng tâm lõi Sông cạn dòng ghe trôi giạt về đâu Thuyền ra khơi biển chết niềm trơ trọi Đất cúi đầu nghe trăm nỗi bể dâu . Đất nuôi rừng trải bao mùa […]

Nhà văn Khuất Đẩu và nhà văn Nguyễn Lệ Uyên (trích từ Trang sách & Những giấc mơ bay, tập I TQBT XB tại HK năm 2010) « …Trong truyện dài Những Tháng Năm Cuồng Nộ, bối cảnh là cái […]