June 11, 2018

Biểu Tình phản đối thông qua Dự luật Đặc khu và Dự luật An ninh Mạng ngày 10-6-2018 tại Sài Gòn (Cảm nghĩ về cuộc Tổng Biểu Tình toàn quốc ngày 10/6/2018 phản đối thông qua Dự luật Đặc khu […]

  Sóng – Tranh: Mai Tâm     cũng không có gì ghê gớm khi tôi nói lái một chữ bần thần bằng bức xúc rốt ráo xin đừng nhăn mặt nói nhịu nói lắp có nghĩa mình đương căng […]

Tiếng Tàu tiếng Việt Thủy ngưu đâu phải là trâu nước mà là con trâu cày của ta. Vì theo người Tàu ngưu là con bò, ngưu nãi là sữa bò chứ nào phải sữa trâu? Vì bên Tàu không […]