December 27, 2019

Egon Schiele Tote Mutter (1910) 1. mẹ ngồi quạt ru con ngủ thân đau trở trăn khó nhọc thương con mẹ ôm mặt khóc giọt dài giọt ngắn rưng rưng ước gì sẻ chia con được mẹ dâng hiến cả […]

  Rờ đâu cũng thấy lạnh thực phẩm chăn mền câu thơ biếm vào số lẻ nước. nước lạnh ré nơi góc tối hằng hà đóng băng không còn ai trượt tuyết giờ này tuyết. và máu những ngón tay […]