January 21, 2020

Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm     Huyễn 1 Rủ em nhập thất ngồi thiền mà anh có chịu để yên tịnh nào ngồì thiền mắt vẫn như sao thò bàn tay nhám cọ vào má em Nhiều khi […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Sao Mai Tôi, người đàn bà lẻ loi đau những ngày năm cũ… Chưa bao giờ sắp Tết lại buồn đến thế. Cuộc sống với đủ mọi phận người vẫn miệt mài lam lũ ngoài kia. […]