July 14, 2020

Chiều xưa – Tranh: Thanh Châu   Ý NGHĨ CHIỀU *bởi em gọi là nhà thơ                              nên ta vẫn mãi ngẩn ngơ suốt đời.                                                      PHA 1.chiều nay thứ sáu mười ba ngồi trong quán cóc la cà với […]

Ảnh (nytimes.com) Việt Hoàng (Nguồn: https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/18115-gi-i-ma-hi-n-tu-ng-cu-ng-trump) Chưa bao giờ mà một tổng thống Mỹ lại có thể làm người Việt chia rẽ đến thế. Cũng chưa bao giờ mà người Việt mạt sát nhau thậm tệ vì một người xa […]

Sương Biên Thùy – Tranh: Thanh Châu   Trên bước phiêu du đường gió bụi Bên cạnh Hồ Xung chẳng có ai Giang hồ lại dấn vào mưa máu Thanh kiếm mài xong chẳng thử tài Đơn bước độc hành […]