August 15, 2020

Cái bóng – Tranh: Thanh Châu Nói vậy chớ không phải vậy! Đúng là chết vẫn chưa hết chuyện. Nóng hôi hổi lúc này là con virus của Vũ Hán. Nó gây ra biết bao nhiêu cái chết, khiến cho […]

Ngậm tăm – Ảnh: HKL ĐÀN BÀ & THƠ Sự hấp dẫn của đàn bà trước tiên là nhan sắc chứ không phải đức hạnh. Sự hấp dẫn tiếp theo của đàn bà là tài hoa chứ không phải riêng […]